DIN TOTALLEVERANDØR! VÅRT MÅL ER Å VÆRE BEST PÅ KVALITET, PRIS OG SERVICE! FINNER DU IKKE DET DU LETER ETTER? KONTAKT OSS GJERNE!
DIN TOTALLEVERANDØR! VÅRT MÅL ER Å VÆRE BEST PÅ KVALITET, PRIS OG SERVICE!

EE-AVFALL

Gratis retur og resirkulering av elektronisk avfall hos Joker Engros AS

Joker Engros AS tar ansvar for miljøvennlig retur av sine produkter i Norge. I vår butikk kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE) produkter som vi sender videre til resirkulering.

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som EE-avfall når de skal kasseres. Vi tar imot alt av EE-avfall – fra ødelagte støvsugere etc. til utgåtte batterier.

Enkelt for deg, bra for miljøet

Joker Engros AS sin returordning av EE-avfall gjør det enklere for deg å levere inn produkter som ligger og slenger, samtidig som de gamle og defekte produktene kan resirkuleres og gjenbrukes. Det spiller ingen rolle om produktet er kjøpt hos Joker Engros AS eller ikke.

Retur i vår butikk

I vår butikk kan du kaste det du ønsker å bli kvitt av EE-avfall, og dette er selvfølgelig helt kostnadsfritt for deg som privatperson.

Dette gjelder uansett om du har kjøpt produktet i butikken eller via vår nettbutikk.

Hva skjer med avfallet ditt?

Retur og gjenvinning av EE-avfall hos Joker Engros AS gjøres i samarbeid med Westgaard AS, et lokalt returselskap for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall. Westgaard ivaretar produsentansvaret for Joker Engros AS i Norge – hvilket betyr at Westgaard sørger for å samle inn og gjenvinne Joker Engros ASs andel av EE-avfallet.

Miljøgifter og klimabesparelser

Gjennom å ta vårt produsentansvar gjennom Westgaard, oppfyller vi kravene i et EU-direktiv som er implementert i norsk lov. Joker Engros AS sitt ansvar er å sørge for å ha en samarbeidspartner som sørger for å samle inn EE-avfall, som er et spesialavfall, og krever spesiell behandling. I tillegg skal vi tilrettelegge for forbruker og informere om at EE-avfall skal behandles spesielt på grunn av miljøgiftene som fortsatt finnes i noen av produktene – og den høye klimabesparelsen som følger av å gjenvinne særlig metaller, istedenfor å utvinne nye fra gruvedrift.

Sirkulær økonomi

Ved å ta ansvar sammen med Westgaard er Joker Engros AS med på å bidra til en sirkulær økonomi. Jo flere som levere EE-avfall til oss, jo mer kan vi bidra til at gjenvinnes i Norge. Og gjenvinning av råvarer er en viktig bærebjelke i den sirkulære økonomien.